این مجموعه بر روی درگیری بین دو خانواده و یک عشق بزرگ متمرکز خواهد بود که بین این مبارزه شکوفا خواهد شد

این آخرین نسخه منتشر شده این سریال است. به محض انتشار این قسمت، جایگزین این ویدئو خواهد شد. تا آن زمان، می‌توانید این سریال و سریال‌های دیگر را در کانال تلگرام مشکی دنبال کنید. برای عضویت کلیک کنید

Related Article

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *