دسته بندی

سریال سیب ممنوعه قسمت 168

اندر به درخواست هالیت به دفتر او می رود. هالیت به او میگوید که بخاطر سرمایه‌گذاری جدید شرکت، باید سهامش را به او انتقال دهد. اندر از پررویی هالیت در این شرایط که با او مشکل دارد متعجب می شود و میگوید که به هیچ وجه چینن کاری نخواهد کرد و سپس می رود.‌هالیت عصبی می شود‌. ییعیت دم مدرسه اریم می رود تا او را ببیند. آنها با یکدیگر به عنوان برادر حرف می زنند و درد و دل میکنند. آنها شرایط به وجود آمده را مانع رابطه خوب بینشان نمی‌دانند. ییلدیز و امیر در حال برگشت به خانه هستند. ییلدیز میگوید که دارو را به لیلی داده و شب باید منتظر او باشند. امیر نگران دردسر درست کردن شوهر لیلی است، اما ییلدیز می‌گوید که باید هرطور شده به لیلی کمک کنند. در خانه، اندر برای جانر ماجرای هالیت و خواستن سهام را تعریف میکند و میگوید که هرگز این کار را نخواهد کرد. جانر به بهانه سر زدن به امیر بیرون می رود. او و امیر دم خانه حیلمی می روند و در تاکسی منتظر لیلی هستند. لیلی با استرس داخل لیوان حیلمی دارو می ریزد و میز شام را می چیند. حیلمی بعد از خوردن غذا، خوابش میگیرد و روی مبل می خوابد. لیلی سریع از خانه فرار کرده و سوار ماشین می شود. آنها با نقشه قبلی ییلدیز، پنهانی لیلی را به خانه هالیت می بزند و او در اتاق آیسل در زیرزمین میماند. کسی از بودن لیلی با خیر نیست. هالیت وقتی میبیند که اندر به هیچ وجه راضی نمی شود، متین را به همراه دو نفر به خانه او میفرستد تا با زور از او امضا بگیرند. جانر وقتی به خانه می آید ، آن دو نفر او را کتک می زنند. اندر مجبور می شود به خاطر جانر برگه را امضا کند. او به شدت عصبی و در پی انتقام است. صبح، هالیت قرارداد جدید را با سرمایه گذاران می بندد. شاهیکا با لبخندی معنادار به آنها نگاه میکند. در خانه ییلدیز به اتاق آیسل می رود و به لیلی سر می زند. او به لیلی میگوید که چند روز دیگر برای شکایت از شوهرش اقدام کند و نگران چیزی نباشد، زیرا حیلمی او را پیدا نخواهد کرد. زهرا به پیشنهاد آکین، تصمیم دارد در این شرایط آشفته خانوادگی، در مورد روابط خانواده شان ویدیویی در صحفه خود منتشر کند. او در این زمینه نیز از ییلدیز برای همکاری کمک می‌خواهند. آنها با یکدیگر کلیپی درست میکنند و همه روابط داخل خانواده شان را توضیح می‌دهند. در شرکت، شاهیکا به هالیت بابت قرارداد جدید تبریک میگوید و به او میگوید در مورد رابطه خودشان نیز فکر کند . بعد از رفتن شاهیکا، اندر پیش هالیت می آید. او هالیت را بابت امضای زور گرفتن تهدید میکند و میگوید منتظر عواقب کارش باشد. شاهیکا به خانه هالیت می رود تا وسایلش را جمع کند. او به ییلدیز که خوشحال است با کنایه میگوید که رابطه او و هالیت تمام نشده است. شب، شاهیکا با آن مرد تماس میگیرد. آن مرد میگوید که شاهیکا نتوانست با هالیت عقد کند و دیگر باید برگردد. او میگوید که از این به بعد خودش وارد قضیه می شود و نیمه شب شاهیکا باید با پروازش برگردد. شاهیکا مجبور می شود قبول کند. اندر به هتل شاهیکا می رود. او از اینکه به شاهیکا نشان داده که آدرسش را پیدا کرده است ،حس پیروزی دارد و به او میگوید که هرگز نمی‌تواند جلوی خواسته های اندر را بگیرد و نقشه هایش فایده ای ندارد. حیلمی با عصبانیت دم خانه کایا می رود. او با تهدید دنبال لیلی می گردد. ییعیت وقتی اسلحه دست او می بیند جلو می رود و با حیلمی درگیر می شود. کایا نیز جلو می رود. ناگهان صدای شلیک می آید. در خانه هالیت، زهرا و اریم بخاطر روحیه دادن به لیلا ، شب برای شام بیرون می روند. ییلدیز و هالیت مشغول شام خوردن هستند و آیسل نیز مراقب بچه است. آنها بعد از شام سر گیجه گرفته و هر دو بیهوش می شوند. آیسل نیز روی زمین افتاده است. آلتین با لبخندی مرموز بالای سر آنها می رود. در خانه اندر نیز، او بیهوش روی زمین افتاده. خدمتکار او نیز بالای سرش رفته و به او نگاه میکند. شاهیکا با لبخند پیروزی سوار ماشین می شود تا به سمت فرودگاه برود.‌او در دل خود از اینکه همه را کشته است، با آنها خداحافظی میکند.     این آخرین نسخه منتشر شده دوبله سریال سیب ممنوعه است. به محض انتشار این قسمت، جایگزین این ویدئو خواهد شد. تا آن زمان، می‌توانید این سریال و سریال‌های دیگر را در کانال تلگرام مشکی (https://t.me/meshkimedia) دنبال کنید. برای عضویت کلیک کنید (https://t.me/meshkimedia)
قبلی «
بعدی »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید