تازه‌های مشکی

دسته بندی

سریال عشق تجملاتی قسمت 77

شب سر میز شام ، دوباره کرم با محسن سر سنگین است. محسن متوجه رفتار او شده و از کرم دلخور می شود. عایشه سعی دارد کرم را توجیه کند و علت رفتارهای او را استرس و فشار کاری زیاد میداند. یلدا خانم که مست است، مدام در حال حرف زدن های بیهوده و بی ربط و خندیدن است. هولیا که تصمیم گرفته شروع به نویسندگی کند تا کار مفیدی کرده باشد، به دنبال سوژه ها میگردد تا آنها را بنویسد. او از دیدن رفتارهای یلدا خانم سر میز خوشحال است.
iFilm 2 Live
نظمیه در خانه دنبال لباسهای باز و لختی خود میگردد تا به تلافی کار رضا، خود به کلاس رقص رفته و با مردی برقصد. رضا از دست او عصبانی شده و یا یکدیگر بحث میکنند. مته، گروهی در شبکه مجازی باز میکند و همه کسانی که از زنشان می‌ترسند را در آن جا جمع میکند و عکس های کرم با همه دوست دخترهایش را آنجا میگذارد تا به بقیه بفهماند که از کرم یاد بگیرند و از زنشان نترسند. کرم عصبی شده و باز هم میگوید که قصد شرکت ندارد اما مته زیر بار نمی رود و گوشی را قطع میکند. کرم مستأصل شده و نمی‌داند باید چه کند. عایشه از حمام بیرون می آید، و کرم از ترس اینکه او عکس ها را در گوشی نبیند، سریع گوشی را در جیبش میگذارد. عایشه به کرم شک میکند، اما کرم سریع موضوع را عوض کرده و حواس عایشه را پرت میکند. محسن شب با خودش فکر میکند که شاید واقعا کرم زیر فشار و استرس کار است. او تصمیم می‌گیرد خودش نیز به شرکت برود و گاهی در کارها به کرم کمک کند. در شرکت به پیشنهاد عایشه برای بهبود عملکرد کارکنان و رهایی از تنش و استرس، او ترتیب دوره های کلاس برای آرامش کارکنان را داده است. همگی کارکنان دور هم جمع شده و منتظر استاد هستند. جیدا نیز که باز هم به عمد مست کرده، به آنجا آمده. او وقتی کرم و عایشه را میبیند در عذاب است و از رابطه عاشقانه آنها ناراحت می شود. آنها در کلاس تمرین اعتماد به یکدیگر و ابراز عشق و همبستگی میکنند. آنها بعد از این کلاس، به کلاس کوکولوژی می روند که در آنجا از طریق سوالاتی، شخصیت افراد تفسیر می شود. طبق سوالی که استاد میکند، و جواب کرم، او فردی تنوع طلب است که از همه فرصت‌ها استفاده میکند. عایشه از شنیدن این حرف عصبانی شده و با کرم سر سنگین می شود‌. کرم هرکاری میکند عایشه توجیه نمی شود و حرف استاد را قبول دارد. رضا بخاطر اینکه نظمیه در فیسبوک فعالیت دارد، خودش نیز این برنامه را نصب میکند. او سعی دارد از طریق فیسبوک متوجه شود که نظمیه قرار است در کجا مراسم رقصش را راه بیندازد. کمی بعد، نظمیه دم قهوه خانه آمده و از رضا پول میخواهد تا به خرید لباس برود. رضا میگوید که پول ندارد. نظمیه عصبانی شده و با او دعوا میکند و به زور از او پول میگیرد و می رود. محسن به شرکت می آید و به اتاق کرم می رود .او به کرم می‌گوید که قصد دارد به شرکت برگردد اما کرم در مقام ریاست باقی می‌ماند و محسن فقط برای کمک آمده است. کرم کمی متعجب شده اما قبول میکند. شب، محرم دوباره با کرم تماس گرفته و میگوید برگه دیگری مرتبط با کنعان پیدا کرده است. کرم برای فردا با او قرار میگذارد تا در این باره صحبت کنند.عایشه که متوجه تماس مشکوک او شده، وقتی از کرم سوال میکند، او جواب سر بالا می دهد. نیمه شب وقتی کرم خواب است، عایشه بیدار شده و گوشی کرم را باز میکند. او گروه و عکسهای کرم را میبیند و فکر میکند که آنها تازه هستند. عایشه عصبانی شده و ابتدا میخواهد با کرم دعوا کند، اما بعد تصمیم می‌گیرد فعلا چیزی نگوید تا خودش ببیند.
قبلی «
بعدی »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برچسپ ها

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید