دسته بندی

سریال عشق تجملاتی قسمت 80

کرم و عایشه بعد از اینکه در مورد لیست‌هایشان به نتیجه نمی رسند، تصمیم میگیرند در شرکت نظر سنجی کنند و هر یک رای بیشتری آورد، برنده اعلام شده و به لیست عمل کند. آنها از فیضا و آتیلا نظر می پرسند، اما کرم هر بار شروع به تعریف و تمجید از آنها و یا تهدید میکند تا بتواند نظرشان را جلب کند. عایشه از این کار او عصبی می شود و این را تقلب میداند. او پیشنهاد می‌دهد که رای گیری غیر مستقیم با صندوق انجام دهند. کرم قبول کرده و از او میخواهد که تبلیغات آزاد باشد. ملاحت خانم به خانه محسن رفته تا یلدا خانم را ببیند. او به یلدا خانم میگوید که نگران است حرفی در مورد کرم و عایشه از دهانش بیرون بپرد و در خانه همه بفهمند. یلدا خانم از او میخواهد که خیلی مواظب باشد وگرنه از پس رضا بر نخواهند آمد. او همچنین در مورد نگرانی بابت قرار جیدا با پسری که در اینترنت آشنا شده میگوید.ملاحت خانم نیز این کار را خطرناک می داند. در شرکت، کرم همه جا پوستر های تبلیغاتی چسبانده و در ازای هر رای، بن خرید رایگان لباس هدیه میدهد. خانم ها همگی تشویق شده و خوششان می آید. کرم خودش را برنده انتخابات میداند. عایشه وقتی به شرکت آمده و پوستر ها را میبیند، حرصش گرفته و به اتاق کرم می رود. کرم مشکلی در کارش نمیبیند. عایشه تصمیم می‌گیرد دست به کار شود. او به سرپیل خانم زنگ می زند و هماهنگی هایی انجام میدهد. سپس، پنهانی همه پسرهای شرکت را جمع کرده و به آنها میگوید که به قید قرعه از رای هایش، یک نفر برای شام خوردن با یک بازیگر زن سرشناس که همه او را دوست دارند، انتخاب می شود. او میخواهد که کرم این ماجرا را نفهمد. همه پسرها وسوسه می شوند. انتخابات برگزار می شود. هنگام شمارش رای همگی جمع می شوند، تمامی رای ها به غیر از یک رای که برگه خود کرم بوده است، به اسم عایشه در می آید. کرم شوکه و عصبی می شود. عایشه که برنده شده است، با غنچه و یلیز قرار گذاشته و به بیرون می روند تا طبق لیستشان، یک شب مجردی بگذرانند. آنها عکسی را منتشر میکنند که در دیسکو هستند. کرم از دیدن عکس آنها غیرتی شده و به همراه ولکان و مته به آنجا می روند. عایشه که در حال رقصیدن است، از آمدن آنها کفری می شود، اما کرم قصد رفتن ندارد. کمی بعد وقتی که احساس نا امنی میکند، از عایشه میخواهد که صلح کنند و با یکدیگر صحبت کنند. عایشه با کرم بحثش می شود. او شروع به مشروب خوردن کرده و دوباره مست می شود. کرم او را به خانه برمیگرداند. در خانه ملاحت خانم، نظمیه که به گوشش رسیده است که رضا دوست دختر سابقش را ظهر در خیابان دیده، ابتدا عصبی شده، اما به پیشنهاد آتیلا تصمیم میگیرد که واکنشی به رضا نشان ندهد و بی تفاوت باشد تا رضا بیشتر به سمت او کشیده شود. رضا از این برخورد نظمیه متعجب می شود. عایشه که مست است، در خانه با نفس خود کلنجار می رود تا به کرم نزدیک نشود. کرم نیز برعکس،وسوسه شده تا از مستی عایشه سو استفاده کرده و به او نزدیک شود. هولیا نیمه شب در پذیرایی، برگه های قدیمی روی میز که مربوط به پدر عایشه بود را اتفاقی برداشته و می خواند‌. او متعجب شده، به اتاق می رود و صمد را بیدار میکند.
قبلی «
بعدی »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید