دسته بندی

Category: سریال لکه

سریال لکه قسمت 27

  • ۴۴۲ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. جم از دست بیرکان عصبانی است. بیرکان به او می گوید که یاسمین باید پیدا بشود زیرا مسأله مرگ و […]

سریال لکه قسمت 26

  • ۳۹۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. ذهن جم به خاطر ماجرای یاسمین به شدت آشفته است. او چنین تصوری دارد که یاسمین برای تامین هزینه جراحی […]

سریال لکه قسمت 25

  • ۴۰۰ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. جم و یاسمین هر دو شوکه می شوند‌. جم از یاسمین توضیح می خواهد. آردا همچنین می گوید: «یاسمین قصد […]

سریال لکه قسمت 24

  • ۳۱۰ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. یاسمین با بیرکان تماس گرفته و می گوید که سرپیل چه کرده است. بیرکان از دست خواهرش عصبانی می شود. […]

سریال لکه قسمت 23

  • ۲۸۹ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. جم همه مدارک را به شرکت برده و در مقابل رئیس شرکت و همه کارکنان نشان می دهد و با […]

سریال لکه قسمت 22

  • ۳۰۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. یاسمین که به زنده بودن آردا و حرفهای بیرکان شک دارد، طاقتش تمام شده و به سمت بیمارستان می رود‌ […]

سریال لکه قسمت 21

  • ۳۷۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بیرکان می خواهد جلوی یاسمین را بگیرد. او از ترس اینکه یاسمین به کلانتری برود، به زور او را با […]

سریال لکه قسمت 20

  • ۳۳۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. سرپیل وقتی متوجه قرار شیرین می شود، حدس می زند که او پیش یاسمین برود. اما بیرکان چنین چیزی را […]

سریال لکه قسمت 19

  • ۲۶۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بیرکان که پایین در ماشین بوده و از دوربین همه چیز را دیده است، سریع خودش را به خانه می […]

سریال لکه قسمت 18

  • ۳۳۴ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. خبرنگاران به شرکت آردا می آیند و او در مصاحبه ای در مورد سالم بودن شرکتشان، غیر مستقیم جم را […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »

برچسپ ها

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید