تازه‌های مشکی

دسته بندی

Category: بانوی سردار

سریال عطر عشق قسمت 188

  • ۷۸۰ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید.   جان با آیچا و دوستان او شب نشینی دارند و صنم با سینی چای وارد می شود و جان […]

سریال بانوی سردار قسمت 2

  • ۱۱۶۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. علیمردان از مادربزرگش می پرسد که چرا هرکدام از آنها باید یک طرف زندگی کنند و آن قدر از هم […]

سریال بانوی سردار قسمت اول

  • ۹۹۲ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بی بی مریم برای رفتن به قلعه ی مادرش بی بی فاطمه، آماده می شود. او قبل از رفتن چند […]

سریال بانوی سردار قسمت آخر

  • ۷۴۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. اسفندیار خان به بی بی خبرمی دهد که با فشار انگلیسی ها، دولت حکم حمله به قلعه را به ظل […]

سریال بانوی سردار قسمت 11

  • ۶۱۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. مردمانی که عیله بی بی و برای کشتنش شورش کرده بودند، توسط تفنگچی های او دستگیر می شوند. اسفندیار و […]

سریال بانوی سردار قسمت 10

  • ۵۷۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. مردانی که به دستور ظل السلطان برای قلعه ی بی بی انعام و تحفه های زیادی آورده اند، به او […]

سریال بانوی سردار قسمت 9

  • ۶۲۳ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بی بی مریم در اصطبل عده ای از مردم روستا را پنهانی دور خودش جمع می کند تا برای خارج […]

سریال بانوی سردار قسمت 8

  • ۵۰۳ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بی بی در کلاس درس بچه ها را دور هم جمع می کند و از آنها چیستان می پرسد. خاتین […]

سریال بانوی سردار قسمت 7

  • ۵۸۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. شاهزاده ای به دستور حاکم اصفهان، مردم یکی از روستاها را از خانه هایشان بیرون می کند تا زمین های […]

سریال بانوی سردار قسمت 6

  • ۵۸۶ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بایار که پسر اسفندیار است به خاطر اینکه بی بی را در مرگ مادرش مقصر می داند از او کینه […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »
برای تماشای سریالها کلیک کنید