دسته بندی

Category: سریال تلخ و شیرین

سریال تلخ و شیرین قسمت آخر

  • ۱۵۴۴ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. صدری پرستار را به صندلی می بندد و همراه فلاح از بیمارستان فرار می کند. خانم معلم در اتاق دبیران […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 99

  • ۸۰۳ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. مادر شریف خوشحال از رفتن بیتا به پسرش می گوید:”دختر که قحت نیست. به زودی بیتا را فراموش می کنی.” […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 98

  • ۹۴۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. قلب حیات به شوک پاشخ می دهد و او بالاخره به هوش می آید. وقتی این خبر به گوش گزیده […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 97

  • ۷۴۹ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. آسیه و کورای از دیسکو بیرون می آیند. آسیه می گوید:”  خوب شد که سودا را فراموش کردی.” ولی کورای […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 96

  • ۸۷۸ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. آسیه از ندیم جدا شده و در گوشه ای گریه می کند. کورای کنارش می نشیند و آسیه به او […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 95

  • ۵۶۲ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. کورای به دفتر شریف می رود و از او پرونده اش را می خواهد تا به مدرسه ی قبلی اش […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 94

  • ۹۳۹ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. تامر و حیات در پارک قدم می زنند. تامر به او می گوید وقتی می خندی زندگی رنگی می شود. […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 93

  • ۹۶۳ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. سودا را به درمانگاه می رسانند. معلوم می شود که از ناراحتی زیاد فشارش افتاده است. او حالش بهتر می […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 92

  • ۷۱۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فلاح عکس هایی را که صدری از حیات و تامر در کنار هم گرفته را تمشاش می کند. و با […]

سریال تلخ و شیرین قسمت 91

  • ۷۲۶ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بیتا خانم به کمک حیات غذای مورد علاقه ی پریهان سطان را که دلمه ی فلفل هست با ادویه ی […]
عنوان ۱ از ۸۱۲۳۴۵ » ...آخر »

برچسپ ها

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید