تازه‌های مشکی

دسته بندی

Category: سریال حکایت ما

سریال حکایت ما قسمت 200

  • ۳۵۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فکری و ارسین که حسابی مست کرده اند، در مورد پولها و پنهان کردن آنها با آن دو مرد حرف […]

سریال حکایت ما قسمت 199

  • ۳۶۲ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. باریش از خانه بیرون می رود. پلیس، کامیون حمل مسافرهای قاچاق را گرفته و همه را دستگیر می کند. آنها […]

سریال حکایت ما قسمت 198

  • ۱۸۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. در هتل، رحمت که حس میکند دنیز چیزی را از او پنهان میکند، شماره اتاق باریش را میپرسد و به […]

سریال حکایت ما قسمت 197

  • ۲۶۸ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فیلیز با عصبانیت داخل آمده و هنگام ترخیص چیچک، فردا را همراه خودش به خانه می آورد. چیچک و جمیل […]

سریال حکایت ما قسمت 196

  • ۱۶۶ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فیلیز با ناراحتی به خانه برمیگردد. کمی بعد، بچه ها همگی به خانه آمده و در حال دعوا و کتک […]

سریال حکایت ما 195

  • ۱۹۲ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. در بیمارستان، ارتباط چیچک و جمیل با فردا خوب شده و با یکدیگر در مورد مراسم عروسی چیچک حرف می […]

سریال حکایت ما قسمت 194

  • ۷۲۶ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. زهنی وقتی متوجه می شود که فکری و بچه ها از خانه رفته اند، عصبی شده و عصمو را به […]

سریال حکایت ما قسمت 193

  • ۲۶۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. باریش و فیلیز در ماشین در حال برگشتن از مهمانی هستند که جمیل باا باریش تماس گرفته و خبر تصادف […]

سریال حکایت ما قسمت 192

  • ۲۲۷ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. در رستوران، دنیز پیش فیلیز و چیچک آمده است. او وقتی میفهمد که فیلیز به یک مهمانی رسمی دعوت شده […]

سریال حکایت ما قسمت 191

  • ۲۴۹ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فکری طبق قرار با فیلیز برای گرفتن بلیت به پارک می رود. فیلیز و بقیه، با پلیس هماهنگ کرده و […]
عنوان ۱ از ۱۲۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »
برای تماشای سریالها کلیک کنید