دسته بندی

Category: سریال پایتخت

سریال پایتخت 6 قسمت آخر

  • ۲۷۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بهتاش برای برداشتن شناسنامه اش به خانه میرود. در خانه با بهبود و فهیمه بحث و دعوا میکنند. فهیمه از […]

سریال پایتخت 6 قسمت 14

  • ۱۶۳ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بساط ناهار در جنگل تدارک دیده شده است. همه دور سفر نشسته اند و در حال خوردن آبگوشت که بهتاش […]

سریال پایتخت 6 | قسمت 13

  • ۲۱۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. نقی به همراه مالکی در ماشین بودند.نقی برای تعمیرات ماشینش به مکانیک زنگ زده است. مکانیک قیمت تعمیر ماشین را […]

سریال پایتخت 6 | قسمت 12

  • ۲۰۶ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بهتاش در حال جمع کردن ساک برای رفتن به باشگاه است. لکنت زبان شدید دارد و فهیمه و بهبود سعی […]

سریال پایتخت 6 | قسمت 11

  • ۲۵۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید.   این آخرین نسخه منتشر شده این سریال است. به محض انتشار این قسمت، جایگزین این ویدئو خواهد شد. تا […]

سریال پاستخت 6 | قسمت 11

  • ۱۰۰ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. صبح بهروز بار دیگر در آغوش بهبود خوابیده.در آن اتاق بهتاش نیز خوابیده. بهروز تکانی میخورد و از خواب بیدار […]

سریال پایتخت 6 | قسمت 10

  • ۲۳۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فهیمه ، هما و بچه ها در خانه نشسته اند تا بازی فوتبال بهتاش را تماشا کنند. هما ناراحت گوشه […]

سریال پایتخت 6 | قسمت 9

  • ۲۰۸ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فهیمه و نقی در حال حرف زدن هستند. فهیمه میگوید : پول قبر بهبود را می خواهم. نقی میگوید : […]

قسمت اول سریال پایتخت 6

  • ۲۳۶ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. نقی سوار بر لیموزین در حال رانندگی است. مردی که در صندلی عقب نشسته نماینده مجلس است. شغل جدید نقی […]

برچسپ ها

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید