دسته بندی

Category: نون خ

سریال نون خ قسمت آخر

  • ۸۹ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. فریبرز در حال لباس شستن است. کاووس و چند نفر دیگه دور همدیگر نشسته اند و با انگشت او را […]

سریال نون خ قسمت 13

  • ۱۱۸ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بعد از مخالفت نوری با نقش بازی کردن برای رساندن کمک خانواده همدانی به خانواده ی کرمانشاهی تصمیم بر آن […]

سریال نون خ قسمت 12

  • ۹۸ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. عمو کاووس به کلانتری میرود‌. در ضمن حرفهایش راجع به انواع و اقسام تفنگ و اسلحه اطلاعات زیادی به پلیس […]

سریال نون خ قسمت 11

  • ۱۰۴ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. همه خودشان را برای تولد پسر یکی از اهالی آماده میکنند. رقص و پایکوبی بر پا است. در بین رقص […]

سریال نون خ قسمت 10

  • ۹۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. عمو کاووس تفنگش را به دست میگیرد و عربده زنان نوری را تهدید به مرگ میکند.همه بیرون خیمه می آیند […]

سریال نون خ قسمت 9

  • ۱۱۹ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. نوری ،کیوان،عموکاووس،خلیل و شفیع دور آتشی بیرون خیمه نشسته اند. نوری با یک نبتون ۵ لیوان چایی درست میکند. تا […]

سریال نون خ قسمت 8

  • ۶۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. نوری و بقیه اهالی برای دیدن مسئول راهی میشوند. وقتی به محل مورد نظر میرسند مسئول مربوطه را میبینند که […]

سریال نون خ قسمت 7

  • ۹۵ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. نوری خلیل را متقاعد میکند که رفتن به خانه اش منصرف شود و با او به سیاه چادر های که […]

سریال نون خ قسمت 6

  • ۱۲۱ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. بعد از زلزله ای که اتفاق افتاد و همه به خانه ی کیوان رفتن تصمیم بر آن شد که بروند […]

سریال نون خ قسمت 5

  • ۱۲۳ بازدید
با عضویت در یوتیوب مشکی مدیا، ویدئوها را ببینید و بشنوید. در کانال تلگرامی مشکی‌مدیا برای تماشای سریال‌ها عضو شوید برای تماشای فیلم‌های فارسی و دانلود فیلم‌های ایرانی جدید و قدیمی، عضو مشکی فارسی شوید. جشن انار برگزار میشود. همه اهالی در آنجا شرکت میکنند. شیرین غرفه ای برای فروش تابلوهای نقاشی اش تدارک دیده […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

حقوق همه مطالب، از نظر قانونی برای مشکی‌مدیا محفوظ است.

برای تماشای سریالها کلیک کنید